Griangrafanna agus físeanna

An Choiste Gaelbhratach

2019/20

Rang a 1 agus 2 Molly agus Dylan

Rang a 2 Fionn agus Addison

Rang a 3 Adeolu B and Doireann N

Rang 3 agus 4 Elizabeth agus Jake

Rang a 4 Kara agus Conor O’B

Rang a 5 Josh agus David

Rang a 5 agus 6 Darragh S agus Julian

Rang a 6 Darragh H and Eoghan D

*************************************************************************************************************

 

Bliain a dó 2019/20 – Ár Spriocanna

 1. Rannta, Ámhráin agus Cluichí Fáinneacha, cluichí bos is lámh

 2. Bainistíocht Ranga

 3. Seisiúin Scealaíochta Rialta

 4. An Gaeilge agus abhair eile Curaclaim

 5. Páistí ag  beannú/fáiltiú

 6. Karoke trí Gaeilge ***************************************************************************************

Tháining Máiréad Ní Thiománaigh ar cuairt chuig Scoil Naomh Cholmáin ar Mháirt seo chaite an 13ú lá de Mhí an Mheitheamh 2017. Bhí sí thar a bheith sásta leis an mór – iarracht atá a dhéanamh ag an gCoiste agus foireann na scoile chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil agus sa timpeallacht.

Bhronn Máiréad “Teastas Gaelbhratach” ó Gael Linn ar Scoil Naomh Chólmáin.  Níl ach bliain amháin fágtha go mbeidh an Gaelbhratach againn, le cúmamh Dé, má léanaimid leis an dea- obair! Tosach maith, leath na hoibre!

Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge aon uair agus is féidir. Coiméad suas an dea- obair!

Scoil Naomh Cholmáin abú!!!

*************************************************************************************************************

Scéim scoile í seo dírithe ar bhunscoileanna ina múintear trí mheán an Bhéarla chun labhairt na Gaeilge a chur chun cinn. Glactar leis go mbeidh gach rang páirteach.

Bliain a haon – Ár Spriocanna

 1. Rannta, Ámhráin agus Cluichí Fáinneacha, cluichí bos is lámh

 2. An Gaeilge agus abhair eile Curaclaim

 3. Páistí ag failtiú ag doras na Scoile/seomra ranga

 4. Bainistíocht Ranga

 5. Scéalaíocht

 6. Karoke trí gaeilge le hamhráin Ghaeilge

Ar an leathnach seo beidh frasaí na seachtaine, obair na páistí le griangrafanna agus físeanna.