Gaelbhratach

Tháining Máiréad Ní Thiománaigh ar cuairt chuig Scoil Naomh Cholmáin ar Mháirt seo chaite an 13ú lá de Mhí an Mheitheamh 2017. Bhí sí thar a bheith sásta leis an mór – iarracht atá a dhéanamh ag an gCoiste agus foireann na scoile chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil agus sa timpeallacht.

Bhronn Máiréad “Teastas Gaelbhratach” ó Gael Linn ar Scoil Naomh Chólmáin.  Níl ach bliain amháin fágtha go mbeidh an Gaelbhratach againn, le cúmamh Dé, má léanaimid leis an dea- obair! Tosach maith, leath na hoibre!

Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge aon uair agus is féidir. Coiméad suas an dea- obair!

Scoil Naomh Cholmáin abú!!!

*****************************************************************************************************************************

Scéim scoile í seo dírithe ar bhunscoileanna ina múintear trí mheán an Bhéarla chun labhairt na Gaeilge a chur chun cinn. Glactar leis go mbeidh gach rang páirteach.

Bliain a haon – Ár Spriocanna

  1. Rannta, Ámhráin agus Cluichí Fáinneacha, cluichí bos is lámh

  2. An Gaeilge agus abhair eile Curaclaim

  3. Páistí ag failtiú ag doras na Scoile/seomra ranga

  4. Bainistíocht Ranga

  5. Scéalaíocht

  6. Karoke trí gaeilge le hamhráin Ghaeilge

Ar an leathnach seo beidh frasaí na seachtaine, obair na páistí le griangrafanna agus físeanna.

An Choiste Gaelbhratach

2017/18

Rang a sé: Lily agus Alex G

Rang a cúig: Jack agus Sasha

Rang a Ceathair: Taylor agus AJ

Rang a Trí:  Kaylynn agus Darragh S

Rang a dó: Lily K, Miah agus Alex D