Là Glas

Bigí linn!! Bain triail as!!

A thuismitheoirí dhíl,

Tá Seactain na Gaeilge ar siúl faoi láthair agus tá go leor gníomhaíochtaí eagraithe sna ranganna.  Beidh “Lá Glas” againn ar an Luan seo chugainn 13ú Márta, tá cead ag na páistí éadaí glasa a chaitheamh an lá sin. Beidh “Ceilí Mór” ar siúl sa chlós ag 11:15r.n., má tá an aimsir oiriúnach agus tá cead ag na tuismitheoirí páirt a ghlacadh!!!

Dear Parents,

As Seachtain na Gaeilge continues in St. Colman’s there are lots of events happening in our classrooms. On Monday March 13th we will celebrate Lá Glas, all children are allowed wear green.  Weather permitting we will have our annual “Ceilí Mór” in the school yard at 11:15am. We would like to invite our parents to take part in our Céilí Mór.